GDPR – Personuppgiftslagen

Personuppgifterna som du lämnar på Nyhetsmail-sidan lagrar vi bara hos oss.
Syftet är vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev & erbjudande.
Ditt IPnr skickas till Google Analytics för att mäta och analysera trafik. Du har rätt till skyddad information och vi är noga med denna integritet.
Du kan när som helst få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även begära att bli borttagen ur vår databas när du så önskar.
Vill du ta bort dina uppgifter hos oss skicka ett email till info@dsinenet.se så ordnar vi det.